Du kan kontakte mig via:

• Telefon: +45 61338833
mail@kristiankoch.dk
Facebook