Marstal & Koch

Sammen med bandcoachen og musikeren Henrik Marstal har jeg indledt et samarbejde, hvor vi tilbyder coaching og foredrag til musikere. Vi kalder os Marstal & Koch og har netop lanceret hjemmesiden www.marstalogkoch.dk/, hvor man kan læse nærmere.

Målet med vores samarbejde er at kunne tilbyde coachingforløb inden for performance og musik enten i kombination med hinanden eller hver for sig. Forløbene strækker sig fra præproduktioner af demoer eller albums, konceptudvikling af albums, karriererådgivning og ikke mindst coaching af live-koncerter. Desuden specialiserer vi os i kombinerede coachingforløb af forskellig art, for eksempel angående det at skabe sammenhæng mellem et album og en efterfølgende live-turné. Med andre ord: At gøre den røde tråd tydelig og dermed let at afkode for publikum og medierne.

Marstal & Kochs metode
Vi arbejder ud fra en antagelse om, at musikken til enhver tid er større end de, som frembringer den – det vil sige, at det er musikken som sætter dagsordenen for tingene, og at det vigtigste element er at lytte opmærksomt til hvad musikken ´vil´. Når musikken ikke fungerer optimalt i studiet eller ved koncerten, er det ofte fordi musikerne står i vejen for den. Vores primære opgave er at hjælpe til med at lade musikken strømme uhindret til
størst mulig glæde for publikum – og selvfølgelig musikeren selv.

Det er muligt at engagere os individuelt eller samlet.

> Læs meget mere om samarbejdet på www.marstalogkoch.dk